مسیریاب بهراه
مسیر زاهدان به بی بی حکیمه - کهگیلویه و بویر احمد

برای سفر از زاهدان به بی بی حکیمه - کهگیلویه و بویر احمد 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
11343 کیلومتر16:51 ساعت80 کیلومتر/ساعت
21449 کیلومتر17:04 ساعت85 کیلومتر/ساعت
31579 کیلومتر20:49 ساعت76 کیلومتر/ساعت

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر زاهدان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
زاهدانابیانه1218 کیلومتر13:41 ساعت
زاهداناراک1483 کیلومتر16:17 ساعت
زاهداناردبیل2035 کیلومتر21:39 ساعت
زاهدانارومیه2210 کیلومتر22:50 ساعت
زاهداناصفهان1173 کیلومتر13:03 ساعت
زاهداناهواز1673 کیلومتر19:16 ساعت
زاهدانایلام1819 کیلومتر21:18 ساعت
زاهدانبابل1463 کیلومتر18:04 ساعت
زاهدانبجنورد1107 کیلومتر14:14 ساعت
زاهدانبندرعباس729 کیلومتر9:36 ساعت
زاهدانبوشهر1351 کیلومتر16:09 ساعت
زاهدانبی بی حکیمه1343 کیلومتر16:51 ساعت
زاهدانبیرجند453 کیلومتر6:05 ساعت
زاهدانتبریز2070 کیلومتر21:16 ساعت
زاهدانترمینال جزیره کیش992 کیلومتر13:01 ساعت
زاهدانتهران1483 کیلومتر15:50 ساعت
زاهدانخرم آباد1572 کیلومتر17:44 ساعت
زاهدانرشت1774 کیلومتر18:58 ساعت
زاهدانزنجان1778 کیلومتر18:31 ساعت
زاهدانساری1426 کیلومتر17:34 ساعت
زاهدانسمنان1363 کیلومتر16:42 ساعت
زاهدانسنندج1791 کیلومتر19:21 ساعت
زاهدانشهرکرد1274 کیلومتر14:15 ساعت
زاهدانشیراز1067 کیلومتر12:38 ساعت
زاهدانقزوین1597 کیلومتر16:52 ساعت
زاهدانقم1349 کیلومتر14:36 ساعت
زاهدانکرج1503 کیلومتر16:21 ساعت
زاهدانکرمان512 کیلومتر6:05 ساعت
زاهدانکرمانشاه1804 کیلومتر19:33 ساعت
زاهدانگرگان1304 کیلومتر16:37 ساعت
زاهدانمرز خسروی2004 کیلومتر21:57 ساعت
زاهدانمرز شلمچه1698 کیلومتر19:42 ساعت
زاهدانمرز مهران1916 کیلومتر22:40 ساعت
زاهدانمسجد جمکران1339 کیلومتر14:32 ساعت
زاهدانمشهد946 کیلومتر11:18 ساعت
زاهدانهمدان1623 کیلومتر17:30 ساعت
زاهدانیاسوج1223 کیلومتر13:48 ساعت
زاهدانیزد864 کیلومتر9:39 ساعت