مسافت و فاصله قزوین تا تبریز - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر قزوین به تبریز

برای سفر از قزوین به تبریز 1 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1470 کیلومتر4:26 ساعت106 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
محمودآباد نمونه، چوبیندر، اقبالیه، شهرک یحیی آباد، خورهشت، ارداق، تاکستان، ضیاء آباد، ابهر، خرمدره، هیدج، صایین قلعه، سلطانیه، زنجان، نیک پی، هشترود، نظرکهریزی، تیکمه داش، کرد کندی، بستان آباد، شهر جدید شهریار، کندرود، باسمنج

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر قزوین به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
قزوینابیانه430 کیلومتر4:16 ساعت
قزویناراک317 کیلومتر3:33 ساعت
قزویناردبیل435 کیلومتر4:49 ساعت
قزوینارومیه611 کیلومتر6:01 ساعت
قزویناصفهان470 کیلومتر4:53 ساعت
قزویناهواز825 کیلومتر8:59 ساعت
قزوینایلام588 کیلومتر6:58 ساعت
قزوینبابل363 کیلومتر4:39 ساعت
قزوینبجنورد910 کیلومتر10:03 ساعت
قزوینبندرعباس1390 کیلومتر14:22 ساعت
قزوینبوشهر1076 کیلومتر12:08 ساعت
قزوینبی بی حکیمه1015 کیلومتر11:34 ساعت
قزوینبیرجند1316 کیلومتر14:34 ساعت
قزوینتبریز470 کیلومتر4:26 ساعت
قزوینترمینال جزیره کیش1391 کیلومتر15:36 ساعت
قزوینتهران151 کیلومتر1:43 ساعت
قزوینخرم آباد493 کیلومتر5:24 ساعت
قزوینرشت175 کیلومتر2:10 ساعت
قزوینزاهدان1591 کیلومتر16:57 ساعت
قزوینزنجان178 کیلومتر1:41 ساعت
قزوینساری399 کیلومتر5:05 ساعت
قزوینسمنان398 کیلومتر3:51 ساعت
قزوینسنندج408 کیلومتر4:32 ساعت
قزوینشهرکرد558 کیلومتر5:51 ساعت
قزوینشیراز871 کیلومتر9:02 ساعت
قزوینقم258 کیلومتر2:28 ساعت
قزوینکرج110 کیلومتر1:17 ساعت
قزوینکرمان1095 کیلومتر10:57 ساعت
قزوینکرمانشاه420 کیلومتر4:44 ساعت
قزوینگرگان531 کیلومتر6:38 ساعت
قزوینمرز چذابه968 کیلومتر10:38 ساعت
قزوینمرز خسروی620 کیلومتر7:08 ساعت
قزوینمرز شلمچه968 کیلومتر10:37 ساعت
قزوینمرز مهران685 کیلومتر8:20 ساعت
قزوینمسجد جمکران265 کیلومتر2:34 ساعت
قزوینمشهد1074 کیلومتر11:31 ساعت
قزوینهمدان239 کیلومتر2:41 ساعت
قزوینیاسوج789 کیلومتر8:18 ساعت
قزوینیزد744 کیلومتر7:16 ساعت