مسافت و فاصله ماهدشت - البرز تا کرج از ۳ مسیر - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر ماهدشت - البرز به کرج

برای سفر از ماهدشت - البرز به کرج 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
124 کیلومتر27 دقیقه51 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
صفادشت، چهارباغ، کمالشهر، مهرشهر، محمد شهر، مشکین دشت، مارلیک، سرآسیاب، فردیس، اندیشه
223 کیلومتر29 دقیقه47 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
صفادشت، محمد شهر، مارلیک، سرآسیاب، چهارباغ، مشکین دشت، کمالشهر، مهرشهر، فردیس، اندیشه
326 کیلومتر30 دقیقه52 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
صفادشت، محمد شهر، چهارباغ، مهرشهر، کمالشهر، مشکین دشت، مارلیک، سرآسیاب، فردیس، اندیشه

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر ماهدشت - البرز به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
ماهدشت - البرزابیانه343 کیلومتر3:36 ساعت
ماهدشت - البرزاراک268 کیلومتر3:02 ساعت
ماهدشت - البرزاردبیل552 کیلومتر5:58 ساعت
ماهدشت - البرزارومیه728 کیلومتر7:10 ساعت
ماهدشت - البرزاصفهان421 کیلومتر4:23 ساعت
ماهدشت - البرزاهواز776 کیلومتر8:29 ساعت
ماهدشت - البرزایلام654 کیلومتر7:22 ساعت
ماهدشت - البرزبابل277 کیلومتر3:49 ساعت
ماهدشت - البرزبجنورد823 کیلومتر9:22 ساعت
ماهدشت - البرزبندرعباس1303 کیلومتر13:42 ساعت
ماهدشت - البرزبوشهر1027 کیلومتر11:37 ساعت
ماهدشت - البرزبی بی حکیمه966 کیلومتر11:04 ساعت
ماهدشت - البرزبیرجند1230 کیلومتر13:53 ساعت
ماهدشت - البرزتبریز587 کیلومتر5:35 ساعت
ماهدشت - البرزترمینال جزیره کیش1342 کیلومتر15:06 ساعت
ماهدشت - البرزتهران65 کیلومتر54 دقیقه
ماهدشت - البرزخرم آباد444 کیلومتر4:54 ساعت
ماهدشت - البرزرشت292 کیلومتر3:17 ساعت
ماهدشت - البرززاهدان1505 کیلومتر16:17 ساعت
ماهدشت - البرززنجان295 کیلومتر2:50 ساعت
ماهدشت - البرزساری313 کیلومتر4:16 ساعت
ماهدشت - البرزسمنان311 کیلومتر3:11 ساعت
ماهدشت - البرزسنندج474 کیلومتر4:56 ساعت
ماهدشت - البرزشهرکرد509 کیلومتر5:21 ساعت
ماهدشت - البرزشیراز822 کیلومتر8:32 ساعت
ماهدشت - البرزقزوین114 کیلومتر1:12 ساعت
ماهدشت - البرزقم171 کیلومتر1:48 ساعت
ماهدشت - البرزکرج24 کیلومتر27 دقیقه
ماهدشت - البرزکرمان1009 کیلومتر10:16 ساعت
ماهدشت - البرزکرمانشاه487 کیلومتر5:08 ساعت
ماهدشت - البرزگرگان445 کیلومتر5:49 ساعت
ماهدشت - البرزمرز چذابه919 کیلومتر10:08 ساعت
ماهدشت - البرزمرز خسروی687 کیلومتر7:32 ساعت
ماهدشت - البرزمرز شلمچه919 کیلومتر10:07 ساعت
ماهدشت - البرزمرز مهران751 کیلومتر8:44 ساعت
ماهدشت - البرزمسجد جمکران179 کیلومتر1:54 ساعت
ماهدشت - البرزمشهد988 کیلومتر10:51 ساعت
ماهدشت - البرزهمدان306 کیلومتر3:05 ساعت
ماهدشت - البرزیاسوج740 کیلومتر7:48 ساعت
ماهدشت - البرزیزد658 کیلومتر6:36 ساعت