مسافت و فاصله کاشان تا اصفهان از ۲ مسیر - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر کاشان به اصفهان

برای سفر از کاشان به اصفهان 2 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1200 کیلومتر2:00 ساعت99 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
قمصر، ابوزید آباد، قلعه نو، خالدآباد، بادرود، طرق‌رود، کمشچه، شاپورآباد، سین، حبیب آباد، دولت آباد، قهجاورستان، شاهین شهر، گرگاب، گز برخوار، شهرک سیمرغ، خورزوق، دستگرد، کهریز سنگ، اصغرآباد، کوشک، خمینی شهر
2221 کیلومتر2:42 ساعت81 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
آران و بیدگل، راوند، نیاسر، برزک، جوشقان قالی، کامو و چوگان، میمه، وزوان، شاهین شهر، گرگاب، سین، گز برخوار، خمینی شهر، شهرک سیمرغ، دستگرد، خورزوق، دولت آباد، کهریز سنگ، اصغرآباد، کوشک

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر کاشان به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
کاشانابیانه80 کیلومتر1:05 ساعت
کاشاناراک243 کیلومتر2:48 ساعت
کاشاناردبیل794 کیلومتر8:09 ساعت
کاشانارومیه970 کیلومتر9:21 ساعت
کاشاناصفهان200 کیلومتر2:00 ساعت
کاشاناهواز750 کیلومتر8:15 ساعت
کاشانایلام665 کیلومتر8:14 ساعت
کاشانبابل452 کیلومتر5:16 ساعت
کاشانبجنورد882 کیلومتر9:47 ساعت
کاشانبندرعباس1040 کیلومتر11:11 ساعت
کاشانبوشهر802 کیلومتر9:06 ساعت
کاشانبی بی حکیمه741 کیلومتر8:33 ساعت
کاشانبیرجند966 کیلومتر11:22 ساعت
کاشانتبریز829 کیلومتر7:47 ساعت
کاشانترمینال جزیره کیش1117 کیلومتر12:35 ساعت
کاشانتهران242 کیلومتر2:21 ساعت
کاشانخرم آباد418 کیلومتر4:39 ساعت
کاشانرشت534 کیلومتر5:29 ساعت
کاشانزاهدان1241 کیلومتر13:45 ساعت
کاشانزنجان537 کیلومتر5:02 ساعت
کاشانساری489 کیلومتر5:43 ساعت
کاشانسمنان370 کیلومتر3:36 ساعت
کاشانسنندج551 کیلومتر5:51 ساعت
کاشانشهرکرد296 کیلومتر3:03 ساعت
کاشانشیراز596 کیلومتر6:01 ساعت
کاشانقزوین356 کیلومتر3:23 ساعت
کاشانقم109 کیلومتر1:07 ساعت
کاشانکرج262 کیلومتر2:52 ساعت
کاشانکرمان745 کیلومتر7:45 ساعت
کاشانکرمانشاه564 کیلومتر6:04 ساعت
کاشانگرگان684 کیلومتر7:12 ساعت
کاشانمرز چذابه893 کیلومتر9:53 ساعت
کاشانمرز خسروی764 کیلومتر8:28 ساعت
کاشانمرز شلمچه893 کیلومتر9:53 ساعت
کاشانمرز مهران762 کیلومتر9:36 ساعت
کاشانمسجد جمکران99 کیلومتر1:03 ساعت
کاشانمشهد1047 کیلومتر11:16 ساعت
کاشانهمدان383 کیلومتر4:01 ساعت
کاشانیاسوج515 کیلومتر5:17 ساعت
کاشانیزد394 کیلومتر4:05 ساعت