توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از خواجه به تهران شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت خواجه تا تهران
مسیر 1 632 کیلومتر 6 ساعت و 39 دقیقه
مسیر 2 632 کیلومتر 7 ساعت و 21 دقیقه
مسیر 3 803 کیلومتر 9 ساعت

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله خواجه با بعضی از مراکز استانها
خواجهتبریز49 کیلومتر
خواجهاردبیل197 کیلومتر
خواجهارومیه185 کیلومتر
خواجهایلام871 کیلومتر
خواجهاصفهان914 کیلومتر
خواجهمشهد1526 کیلومتر
خواجهبیرجند1676 کیلومتر
خواجهکرج585 کیلومتر
خواجهبجنورد1371 کیلومتر
خواجهزنجان314 کیلومتر
خواجهسمنان853 کیلومتر
خواجهگرگان1038 کیلومتر
فاصله خواجه با بعضی از مراکز استانها
خواجهتبریز49 کیلومتر
خواجهاردبیل197 کیلومتر
خواجهارومیه185 کیلومتر
خواجهایلام871 کیلومتر
خواجهاصفهان914 کیلومتر
خواجهمشهد1526 کیلومتر
خواجهبیرجند1676 کیلومتر
خواجهکرج585 کیلومتر
خواجهبجنورد1371 کیلومتر
خواجهزنجان314 کیلومتر
خواجهسمنان853 کیلومتر
خواجهگرگان1038 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید