توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از خواجه به قم شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت خواجه تا قم
مسیر 1 683 کیلومتر 7 ساعت و 30 دقیقه
مسیر 2 783 کیلومتر 8 ساعت و 50 دقیقه
مسیر 3 855 کیلومتر 9 ساعت و 39 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله خواجه با بعضی از مراکز استانها
خواجهیاسوج1223 کیلومتر
خواجهتبریز49 کیلومتر
خواجههمدان566 کیلومتر
خواجهایلام871 کیلومتر
خواجهرشت497 کیلومتر
خواجهاردبیل197 کیلومتر
خواجهاصفهان914 کیلومتر
خواجهارومیه185 کیلومتر
خواجهزاهدان2032 کیلومتر
خواجهشیراز1398 کیلومتر
خواجهبندر عباس1816 کیلومتر
خواجهسمنان853 کیلومتر
فاصله خواجه با بعضی از مراکز استانها
خواجهیاسوج1223 کیلومتر
خواجهتبریز49 کیلومتر
خواجههمدان566 کیلومتر
خواجهایلام871 کیلومتر
خواجهرشت497 کیلومتر
خواجهاردبیل197 کیلومتر
خواجهاصفهان914 کیلومتر
خواجهارومیه185 کیلومتر
خواجهزاهدان2032 کیلومتر
خواجهشیراز1398 کیلومتر
خواجهبندر عباس1816 کیلومتر
خواجهسمنان853 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید