توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از زنجان به تبریز شما میتوانید از 2 مسیر استفاده نمایید.

مسافت زنجان تا تبریز
مسیر 1 307 کیلومتر 3 ساعت و 15 دقیقه
مسیر 2 306 کیلومتر 3 ساعت و 26 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله زنجان با بعضی از مراکز استانها
زنجانارومیه438 کیلومتر
زنجانتبریز307 کیلومتر
زنجاناهواز843 کیلومتر
زنجانبیرجند1377 کیلومتر
زنجانشیراز1099 کیلومتر
زنجانایلام580 کیلومتر
زنجاناردبیل263 کیلومتر
زنجاناصفهان615 کیلومتر
زنجانکرج286 کیلومتر
زنجانگرگان740 کیلومتر
زنجانقزوین178 کیلومتر
زنجانتهران334 کیلومتر
فاصله زنجان با بعضی از مراکز استانها
زنجانارومیه438 کیلومتر
زنجانتبریز307 کیلومتر
زنجاناهواز843 کیلومتر
زنجانبیرجند1377 کیلومتر
زنجانشیراز1099 کیلومتر
زنجانایلام580 کیلومتر
زنجاناردبیل263 کیلومتر
زنجاناصفهان615 کیلومتر
زنجانکرج286 کیلومتر
زنجانگرگان740 کیلومتر
زنجانقزوین178 کیلومتر
زنجانتهران334 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید