توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از کوروش به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت کوروش تا ارومیه
مسیر 1 685 کیلومتر 7 ساعت و 55 دقیقه
مسیر 2 711 کیلومتر 8 ساعت و 44 دقیقه
مسیر 3 706 کیلومتر 10 ساعت و 5 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله کوروش با بعضی از مراکز استانها
کوروشتبریز554 کیلومتر
کوروشبوشهر1065 کیلومتر
کوروششهرکرد567 کیلومتر
کوروشارومیه685 کیلومتر
کوروشاردبیل511 کیلومتر
کوروشکرج40 کیلومتر
کوروششیراز954 کیلومتر
کوروشاصفهان470 کیلومتر
کوروشمشهد989 کیلومتر
کوروشایلام690 کیلومتر
کوروشقزوین100 کیلومتر
کوروشبیرجند1222 کیلومتر
فاصله کوروش با بعضی از مراکز استانها
کوروشتبریز554 کیلومتر
کوروشبوشهر1065 کیلومتر
کوروششهرکرد567 کیلومتر
کوروشارومیه685 کیلومتر
کوروشاردبیل511 کیلومتر
کوروشکرج40 کیلومتر
کوروششیراز954 کیلومتر
کوروشاصفهان470 کیلومتر
کوروشمشهد989 کیلومتر
کوروشایلام690 کیلومتر
کوروشقزوین100 کیلومتر
کوروشبیرجند1222 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید