مسافت و فاصله رشت تا شهرکرد از ۳ مسیر - اردیبهشت ۱۴۰۳

مسیر رشت به شهرکرد

برای سفر از رشت به شهرکرد 3 مسیر پیشنهاد میشود.

مسیرمسافتزمانمتوسط سرعت
1730 کیلومتر7:51 ساعت93 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
مرجغل، لاکان شهر، کوچصفهان، لولمان، سنگر، سیاهکل، چوبر، رستم آباد، توتکابن، رودبار، منجیل، لوشان، کوهین، خورهشت، شهرک یحیی آباد، کوشکک، محمودآباد نمونه، اقبالیه، چوبیندر، قزوین، بیدستان، مهرگان، محمدیه، شریف آباد، الوند، نصرت آباد، خاکعلی، عصمت آباد، سگزآباد، بوئین زهرا، کلاه دره، خشکرود، شهر صنعتی کاوه، مأمونیه، ساوه، آوه، جعفریه، قاهان، دستجرد، سلفچگان، نیم ور، دلیجان، نراق، جوشقان قالی، کامو و چوگان، میمه، وزوان، خمینی شهر، اصغرآباد، کوشک، نجف‌آباد، جوزدان، فولادشهر، گلدشت، قهدریجان، کهریز سنگ، زازران، تیران، رضوانشهر، هوره، سامان، بن، وردنجان، نافچ، سورشجان، مهدیه، شهر کیان
2825 کیلومتر8:13 ساعت100 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
مرجغل، لاکان شهر، کوچصفهان، لولمان، سنگر، سیاهکل، چوبر، رستم آباد، توتکابن، رودبار، منجیل، لوشان، کوهین، خورهشت، شهرک یحیی آباد، کوشکک، محمودآباد نمونه، اقبالیه، چوبیندر، قزوین، الوند، نصرت آباد، بیدستان، شریف آباد، مهرگان، محمدیه، خاکعلی، ناصرآباد، زیاران، قشلاق، آبیک، نظرآباد، اشتهارد، تنکمان، پلنگ آباد، ماهدشت، صفادشت، پرندک، پرند، رباط کریم، نصیرشهر، گلستان، صالحیه، حسن آباد فشافویه، قم، قنوات، کهک، مشکات، سفید شهر، نیاسر، نوش آباد، راوند، کاشان، آران و بیدگل، قمصر، ابوزید آباد، قلعه نو، خالدآباد، بادرود، طرق‌رود، سین، گرگاب، شاهین شهر، گز برخوار، خمینی شهر، اصغرآباد، کوشک، نجف‌آباد، جوزدان، فولادشهر، گلدشت، قهدریجان، کهریز سنگ، زازران، تیران، رضوانشهر، هوره، سامان، بن، وردنجان، نافچ، سورشجان، مهدیه، شهر کیان
3835 کیلومتر9:33 ساعت87 کیلومتر/ساعت
شهرهای بین راه
مرجغل، لاکان شهر، کوچصفهان، لولمان، سنگر، سیاهکل، چوبر، رستم آباد، توتکابن، رودبار، منجیل، لوشان، کوهین، خورهشت، شهرک یحیی آباد، کوشکک، محمودآباد نمونه، اقبالیه، چوبیندر، قزوین، بیدستان، مهرگان، محمدیه، شریف آباد، الوند، نصرت آباد، خاکعلی، عصمت آباد، سگزآباد، بوئین زهرا، کلاه دره، خشکرود، شهر صنعتی کاوه، مأمونیه، ساوه، آوه، جعفریه، قاهان، دستجرد، سلفچگان، شهر جدید امیرکبیر، داوودآباد، کارچان، اراک، قورچی باشی، خمین، الیگودرز، شاهپورآباد، چمن سلطان، افوس، بوئین و میاندشت، فریدون شهر، برف انبار، داران، دامنه، رزوه، چادگان، عسگران، رضوانشهر، تیران، هوره، سامان، بن، وردنجان، نافچ، سورشجان، مهدیه، شهر کیان

برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.

مسیریابی سریع
مسیر رشت به چند شهر و مرکز استان پرتردد ایران
رشتابیانه609 کیلومتر6:14 ساعت
رشتاراک489 کیلومتر5:33 ساعت
رشتاردبیل254 کیلومتر3:16 ساعت
رشتارومیه630 کیلومتر7:04 ساعت
رشتاصفهان642 کیلومتر6:53 ساعت
رشتاهواز959 کیلومتر10:52 ساعت
رشتایلام750 کیلومتر8:49 ساعت
رشتبابل328 کیلومتر5:08 ساعت
رشتبجنورد801 کیلومتر11:01 ساعت
رشتبندرعباس1569 کیلومتر16:21 ساعت
رشتبوشهر1248 کیلومتر14:08 ساعت
رشتبی بی حکیمه1187 کیلومتر13:34 ساعت
رشتبیرجند1495 کیلومتر16:32 ساعت
رشتتبریز489 کیلومتر5:30 ساعت
رشتترمینال جزیره کیش1563 کیلومتر17:36 ساعت
رشتتهران330 کیلومتر3:42 ساعت
رشتخرم آباد626 کیلومتر7:17 ساعت
رشتزاهدان1771 کیلومتر18:55 ساعت
رشتزنجان197 کیلومتر2:45 ساعت
رشتساری364 کیلومتر5:34 ساعت
رشتسمنان577 کیلومتر5:50 ساعت
رشتسنندج569 کیلومتر6:23 ساعت
رشتشهرکرد730 کیلومتر7:51 ساعت
رشتشیراز1043 کیلومتر11:02 ساعت
رشتقزوین178 کیلومتر2:05 ساعت
رشتقم437 کیلومتر4:26 ساعت
رشتکرج289 کیلومتر3:15 ساعت
رشتکرمان1274 کیلومتر12:55 ساعت
رشتکرمانشاه582 کیلومتر6:36 ساعت
رشتگرگان495 کیلومتر7:07 ساعت
رشتمرز چذابه1102 کیلومتر12:30 ساعت
رشتمرز خسروی782 کیلومتر9:00 ساعت
رشتمرز شلمچه1102 کیلومتر12:30 ساعت
رشتمرز مهران846 کیلومتر10:12 ساعت
رشتمسجد جمکران445 کیلومتر4:33 ساعت
رشتمشهد1253 کیلومتر13:30 ساعت
رشتهمدان401 کیلومتر4:33 ساعت
رشتیاسوج961 کیلومتر10:19 ساعت
رشتیزد923 کیلومتر9:15 ساعت