توجه : آماده شدن تصویر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

اگر برای اولین بار از سایت بهراه استفاده میکنید حتما راهنمای استفاده را مطالعه بفرمایید.

برای مسافرت از رشت به ارومیه شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت رشت تا ارومیه
مسیر 1 629 کیلومتر 8 ساعت و 11 دقیقه
مسیر 2 671 کیلومتر 10 ساعت و 17 دقیقه
مسیر 3 709 کیلومتر 10 ساعت و 27 دقیقه

با عضویت در سایت این نقشه را با کیفیت بالا دانلود و بصورت آفلاین همراه داشته باشید.

فاصله رشت با بعضی از مراکز استانها
رشتارومیه629 کیلومتر
رشتتبریز497 کیلومتر
رشتاصفهان640 کیلومتر
رشتاردبیل260 کیلومتر
رشتشیراز1124 کیلومتر
رشتاهواز951 کیلومتر
رشتکرج280 کیلومتر
رشتزنجان198 کیلومتر
رشتبجنورد811 کیلومتر
رشتزاهدان1758 کیلومتر
رشتبوشهر1235 کیلومتر
رشتایلام720 کیلومتر
فاصله رشت با بعضی از مراکز استانها
رشتارومیه629 کیلومتر
رشتتبریز497 کیلومتر
رشتاصفهان640 کیلومتر
رشتاردبیل260 کیلومتر
رشتشیراز1124 کیلومتر
رشتاهواز951 کیلومتر
رشتکرج280 کیلومتر
رشتزنجان198 کیلومتر
رشتبجنورد811 کیلومتر
رشتزاهدان1758 کیلومتر
رشتبوشهر1235 کیلومتر
رشتایلام720 کیلومتر
نرم‌افزار اندروید نقشه بهراه آفلاین

این نرم‌افزار برای طبیعت‌گردها و افرادی است که نیاز به نقشه آفلاین دارند.

نسخه آزمایشی را از گروه تلگرامی بهراه دانلود کنید

به گروه بپیوندید